Zajímavé odkazy

 

Základní škola Smíškova, Tišnov :                                www.zssmiskova.cz

  
  

Ostatní užitečné odkazy:

PPP Brno                                                                www.pppbrno.cz

SPC Brno Veslařská - vady řeči                                    www.zslogo.cz

Atlas školství  - internetový atlas školství                       www.atlasskolstvi.cz

Česká společnost dyslexie                                          www.czechdyslexia.cz

Dobromysl - informace o mentální retardaci a autismu    www.dobromysl.cz

Národní ústav pro vzdělávání                                      www.nuv.cz

Centrum rozvoje nadaných dětí                                   www.nadanedeti.cz

SPC Brno Štolcova - poruchy autistického spektra          www.autistickaskola.cz/spc

SPC Brno Ibsenova -  mentální postižení                       www.ibsenka.cz/sekce/12-specialne-pedagogicke-centrum

SPC Brno Kociánka - tělesné postižení                          www.skola-kocianka.cz

SPC Brno Kamenomlýnská - vady zraku                        www.sss-ou.cz

Akademické centrum poradenství a supervize                www.acps.cz

Dyscentrum  Žďár nad Sázavou                                  www.cerny-ps.cz/dyscentrumzdar

 

Město Tišnov                                                                   www.tisnov.cz

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - Klub Čas Tišnov       www.klub-cas.cz

 

Odkazy, na kterých můžete najít pomoc v krizových situacích:

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem a svědkům trestných činů                www.bkb.cz

DONA linka - pomoc obětem domácího násilí                                     www.donalinka.cz

Linka bezpečí - pomoc dětem a mladým lidem v krizových situacích       www.linkabezpeci.cz

Modrá linka - linka důvěry pro děti a mládež                                       www.modralinka.cz

 

Kontakty na psychoterapeuty:

Brno -                                              www.znamylekar.cz/hodnoceni-lekaru/psycholog/Brno

Brno a Tišnov - Mgr. Eva Fojtová -                                 www.principyzivota.cz

 

Odkazy na výrobce/distributory PC programů, speciálních pomůcek,

reedukačních materiálů a literatury:

 

Albra Jihlava - distributor učebnic                                   www.albra.cz

Computer press - knihy, publikace                                  www.cpress.cz

Didaktis - knihy, publikace                                             www.didaktis.cz

Fragment - knihy, publikace                                           www.fragment.cz

Fraus - knihy, publikace                                                www.fraus.cz

Grada - knihy, publikace                                                www.grada.cz

Kajoko - programy k reedukaci SPU                                 www.kajoko.cz

Librex - knihy, publikace                                               www.librex.cz

Matik - programy k reedukaci SPU                                  www.matik.cz

Mentio - výukové a reedukační programy                         www.mentio.cz

Portál - knihy a publikace                                              www.portal.cz

Softer - výukové a reedukační programy                          www.softer.cz

Svojtka - knihy a publikace                                            www.svojtka.cz

 

 

 

Knihy

    Publikace nejčastěji užívané k reedukaci SPU

    Některé z  uvedených publikací si můžete objednat v DYS-centru.

 

    Pro nápravu DYSLEXIE lze doporučit tyto publikace:             www.dyscentrum.org

 

        * Cvičení pro rozvoj čtení; P. Svoboda, PORTÁL

        * Cvičení pro dyslektiky: V.; O. Zelinková, DYS

        * Čítanka pro dyslektiky I., II., III., IV.díl; TOBIÁŠ

        * Čtení mě baví I.díl, II.díl; Zelinková, DYS

        * Čtení pro mne; J. Bednářová, PPP BRNO

        * Čtenářské tabulky - základní soubor; J. Novák, TOBIÁŠ

        * Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor; J. Novák, TOBIÁŠ

        * Dyslexie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek; O.Zelinková, DYS

        * Když dětem nejde čtení 1., 2., 3.; S. Emmerlingová, PORTÁL

        * Nauč mě správně číst; H. Tymichová, PRÁCE

        * Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč)

        * Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ; R.Šup

        * Základy čtení I., II.; Z.Michalová, TOBIÁŠ

 

    Pro nápravu DYSORTOGRAFIE lze doporučit tyto publikace:

 

        * Dysortografie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl; TOBIÁŠ

        * Cvičení pro dyslektiky: I.- VI.; O. Zelinková, DYS

        * Psaní mě baví; O.Zelinková, DYS

        * Psaní s hraním; J. Bednářová, PPP BRNO

        * Barevná pravidla; Z.Michalová, MM

        * DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem;

                     OLDIPO s.r.o,

        * Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná

 

    Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace:

 

        * Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTER PRESS

        * Dysgrafie; D. Jucovičová, H. Žáčková,D+H

        * Čáry máry I., II., Z. Michalová,

        * Šimonovy pracovní listy 5., 9., 12., PORTÁL

        * Jedním tahem, Uvolňovací grafomotorické cviky; J. Bednářová, R. Šmarda, DYS

 

    Pro nápravu DYSKALKULIE

 

        * Početní představy 1, 2, 3, 4; Z. Michalová

 

    Pro nápravu deficitů DÍLČÍCH FUNKCÍ lze užít tyto publikace:

 

        * Smyslové vnímání; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H

        * Zrakové vnímání. Optická diferenciace I., II.; J. Bednářová, DYS

        * Sluchová analýza a syntéza; O. Zelinková

        * Hrajeme si s písmeny; O. Zelinková

        * Prostorová orientace; J. Bednářová, PPP BRNO