Speciální pedagog - Poruchy pozornosti

Poruchy pozornosti

 

ADHD

hyperaktivita ( zvýšená aktivita )

- děti neumí svou divokou energii dostatečně krotit

- jejich reakce jsou rychlé, impulzivní a často zbrklé

- typický je deficit pozornosti

- dětem chybí reflexe času

- na jednu činnost se dokáží zaměřit jen na krátkou dobu

- nedokáží dlouho sedět na jednom místě

- mají problém si do konce vyslechnout pokyny

- jsou impulzivní, nepozorné 

 - kvůli zbrklosti dělají často chyby

 

ADD 

- aktivita je snížena

- tyto děti jsou zasněné, uzavřené do sebe 

- mají potíže s navazováním sociálních kontaktů