Speciální pedagog - Náprava poruch učení

Během nápravy poruch učení se zaměřujeme zejména na:

 

1.        rozvoj poznávacích schopností

-           koncentrace pozornosti

-           rozvoj paměti

-           myšlení

-           řeč - mluvidla, slovní zásoba

-           matematické představy

 

2.        rozvoj smyslových schopností

-           sluchové vnímání (sluchovou orientaci, diferenciaci, analýzu, syntézu, paměť, fonologickou manipulaci)

-           zrakové vnímání (orientace v prostoru - makro, mikro, pravolevá orientace, pohyby očí, diferenciace, analýza,                syntéza, paměť)

 

3.        rozvoj pohybových schopností

-           jemná, hrubá motorika

-           oční pohyby

-           mluvidla

 

             Nápravné techniky, které pomáhají rozvoji jednotlivých dovedností:

-           technika nácviku čtení a psaní

-           nácvik matematických dovedností

-           nácvik používání kompenzačních mechanismů a pomůcek