Školní psycholog - Nabídka

PhDr. Diana Hájková

 

Kontakt:
e-mail: hajkova.diana@zssmiskova.cz
tel: 725 341 619, pevná linka: 549 412 528

 

Konzultační hodiny: 
pondělí - pátek dle domluvy

 

Nabídka pro rodiče, zákonní zástupce:

 

- poradenství konzultace (včetně konzultace výsledků vyšetření profesní orientace

- metodické vedení, informační činnost

- diagnostické vyšetření rozumových schopností

- oblasti potíží dětí - učení, výchovné potíže, chování, prožívání, sociální vztahy (vrstevnické, sourozenecké, vůči dospělým, v kolektivu třídy), náhle životní změny, trauma, krize

- skupinové aktivity pro děti (děti i rodiče)

 

Nabídka pro žáky:

 

- konzultace

- poradenství, terapie

- metodické vedení, informační činnost

- rozvíjející skupinové aktivity - Hrdina ve mně, Mezi námi děvčaty, rozvíjející skupina prvňáků, arte klub) ve spolupráci s rodiči

- vyšetření profesní orientace - kariérové poradenství

 

Nabídka pro pedagogy, učitelé:

 

- poradenství

- konzultace

- metodické vedení, informační činnost

- oblasti potíží žáků - učení, výchovné potíže, chování, prožívání, sociální vztahy (vrstevnické, sourozenecké, vůči dospělým, v kolektivu třídy), náhle životní změny, trauma, krize, práce s problémovým žákem, integrace žáka do výuky

- oblasti na straně učitele - prožívání, seberozvoj, psychohygiena

- skupinová práce s třídním kolektivem

- depistážní vyšetření školních dovedností - 1. ročník

- pozorování ve třídě

- tvořivě-relaxační odpoledne