Školní psycholog - O mně

Specifiká, hodnoty mojí práce:

 

- Zaměření na vztah s dítětem (klientem)

- Každé dítě je jedinečné a specifické. Podle toho volím i přístup k němu.

- Důraz na prožívání tady a teď, zvědomění a pojmenování svých pocitů v určité situaci a až následné přemýšlení, co dělat jinak.

- Pozitivní posilňování vlastním zážitkem, pozorností nebo zájmem, ne formou hmotné odměny.

 

Při svojí práci využívám:

 

- Rozhovor, pozorování, někdy i psychologické dotazníky a testy 

- Arteterapeutické ( a artefiletické techniky

- Projektivní karty

- Herní pískoviště

- Hry, aktivity, pracovní listy

- Ferda a jeho mouchy

 

Při své práci vycházím z:

 

- přístup zaměřený na člověka - PCA (Person-Centred Approach)