Školní psycholog - O mně

Školní psycholog

PhDr. Diana Hájková

 

Specifiká, hodnoty mojí práce:

 

- Zaměření na vztah s dítětem (klientem)

- Každé dítě je jedinečné a specifické. Podle toho volím i přístup k němu.

- Důraz na prožívání tady a teď, zvědomění a pojmenování svých pocitů v určité situaci a až následné přemýšlení, co dělat jinak.

- Pozitivní posilňování vlastním zážitkem, pozorností nebo zájmem, ne formou hmotné odměny (vnější motivace).

 

Při svojí práci využívám:

 

- Rozhovor, pozorování, někdy i psychologické dotazníky a testy 

- Arteterapeutické a artefiletické techniky

                                                                       - Projektivní karty

                                                                       - Infografiky

                                                                       - Herní pískoviště

                                                                       - Hry, aktivity, pracovní listy

                                                                       - Knihy s příběhy (například: Ferda a jeho mouchy, Pravidla                                                                                       skutečných ninjů)

 

                                                                     Při své práci vycházím z:

 

                                                                       - přístup zaměřený na člověka - PCA (Person-Centred Approach)

                                                                       - nenásilná komunikace