Metodik prevence

MP - metodik prevence a sociálně patologických jevů

Mgr. Andrea Špačková

 

Kontakt: spackova.andrea@zssmiskova.cz
               tel.: 549 415 163, kl. 525

 

Konzultace: středa 13.30 - 14.00 hod, nebo dle domluvy 

 

Náplň práce:

  • metodická, koordinační informační a poradenská činnost v oblasti primární prevence rizikového chování žáků
  • koordinace a realizace preventivních programů školy
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů  spojených s možností rozvoje rizikového chování
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

 

docx 67 kB  -  minimální preventivní program 2020/2021

docx 16 kB  -  pravidla internetu

docx 22 kB  -  kyberšikana

docx 18 kB  -  jak poznat...

docx 22 kB  -  rizikové chování