Metodik nadání - Plán práce

Plán práce - školní rok 2020/2021

 

září

- spolupráce s FSS MUNI Brno, doc. PhDr. Šárka Portešová, PhD. - identifikace matematického nadaní
- spolupráce s Jihomoravským krajem   a  JCMM, z. s. p. o -projekt Implementace KAP JMK II(09/2020-08/2023) -Matematická gramotnost
- třídní schůzky - 1. - 5. ročník - představení pro-nadané systematické koncepce školy
- návštěva metodika nadání ve všech třídách 2. -5. ročníku (screening nadaných žáků)
- spolupráce při vytváření IVP nadaných žáků
- testování matematického nadání - 1. ročník (FSS MUNI Brno)
- testování matematického nadání 2. - 5. ročník (FSS MUNI Brno)
- nabídka zájmových kroužků (Koumák, zábavná matematika, logika, přírodovědné bádání, příprava k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky na střední školy pro zájemce z 9. ročníku)
- Logická olympiáda - 1. a 2. stupeň ZŠ
- DVPP - 4. pracovní setkání pro podporu nadání, NPI Praha, UK Praha - odloženo - Křipská
- DVPP - Konference-Podpora nadaných žáků v Jihomoravském kraji - JCCM, Brno - online - Křipská

 

říjen

- nominace žáků na výuku matematiky pro nadané - 2. - 5. ročník
- test TIM pro vybrané žáky- 2. -5. ročník
- zahájení výuky matematiky pro nadané - 2.- 5. ročník
- DVPP- Společné vzdělávání nadaných žáků a žáků s SPU, Brno -Křipská
- DVPP- konference Vzdělání pro budoucnost, Mensa, Praha -Křipská
- zahájení zájmových kroužků (Koumák, příprava k jednotným přijímacím zkouškám pro 9. ročník již od 09/2020)

 

listopad
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník
- nabídka kroužku-příprava k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka matematiky na víceletá gymnázia pro zájemce z pro 5. ročníku
- DVPP - webinář - Odemykání dětského potenciálu - Jan Mühlfeit- Křipská+zájemci

 

prosinec
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník
- Koumák-VIDA Brno- exkurze

 

leden
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník
- průběžné vyhodnocení plnění individuálních plánů nadaných žáků
- zahájení kroužku-příprava k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka matematiky na víceletá gymnázia
- školní soutěž z matematiky (zahájení, vyhodnocení-oslavy 70. výročí založení školy)

 

únor
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník

březen
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník

duben
- výuka pro nadané matematika - 2. - 5. ročník

květen
- výuka pro nadané matematika - 2.  - 5. ročník
- návštěva metodika nadání ve třídách 1. ročníku
- nominace žáků 1. ročníku pro výuku pro nadané na matematiku na školní rok 2021/2022
- DVPP-konference Vzdělání pro budoucnost, Mensa, Praha-Křipská

 

červen
- výuka pro nadané matematika - 2. -5. ročník
- vyhodnocení plnění individuálních plánů nadaných žáků
- vyhodnocení systematické podpory nadání ve škole
- plán podpory nadání na příští školní rok
- vyhodnocení soutěží a odměny žákům

 

Pozn.

Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce nejsou MŠMT organizovány žádné celostátní předmětové olympiády a soutěže, nabídka akcí pro nadané žáky je menší. Budeme tedy organizovat školní soutěže a projektovou výuku, kde dostanou patřičný prostor i nadaní žáci (přesné termíny neurčeny).

DVPP bude plánováno průběžně dle aktuální nabídky a možností, stejně tak sdílení zkušeností, námětů, inspirací mezi pedagogickými pracovníky (přesné termíny neurčeny).

V průběhu celého školního budou probíhat konzultace s nadanými žáky, jejich rodiči a spolupráce s externími odborníky, mentory, kouči a supervizory (přesné termíny neurčeny).

 

 

 V Tišnově, 1. září 2020                                                                                                         Lenka Křipská