Metodik nadání - úvod

  

Mgr. Lenka Křipská

 

kontakt:
e-mail: kripska.lenka@zssmiskova.cz
tel: 549 415 163, klapka 526

 

konzultační hodiny: 
pondělí: 11:20-12:20 nebo dle domluvy

 

 

"Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná."     (Albert Einstein)

 

 

 

Mým úkolem v pozici metodika nadání je péče o nadané a talentované žáky, zejména:

  • jejich vyhledávání a vytváření návrhů další péče o tyto žáky společně se svými kolegy
  • spolupráce při vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro žáka mimořádně nadaného nebo plánu pedagogické podpory pro žáka talentovaného
  • metodická podpora pedagogů, pomoc při výběru a tvorbě učebních materiálů pro individuální učení
  • zapojení žáků do vědomostních soutěží
  • podpora žáků v zájmové mimoškolní aktivitě
  • spolupráce s Mensou ČR - testování IQ
  • individuální konzultace pro žáky a rodiče

 

  docx 15 kB  -  Zpráva metodika nadání- šk. rok 2029/2020- 2. pololetí

Užitečné odkazy:

 

https://deti.mensa.cz/

https://www.qiido.cz/

https://talentovani.cz/o-nas