Jazyk a jazyková komunikace

pdf 514 kB  -  Cizí slova v češtině

pdf 276 kB  -  Ukryté slovní druhy

  pdf 339 kB  -  Druhy přídavných jmen 1

pdf 240 kB  -  Druhy přídavných jmen 2

pdf 321 kB  -  Druhy vět podle postoje mluvčího

pdf 262 kB  -  Chybná cizí slova

pdf 352 kB  -  Kdo, co

pdf 284 kB  -  Kdy, kde, jak

pdf 305 kB  -  Najdi přísudek

pdf 378 kB  -  Po stopách vedlejších vět

pdf 235 kB  -  Pod. jm. konkrétní a abstraktní

pdf 235 kB  -  Pod. jm. obecná a vlastní

pdf 234 kB  -  Podstatná  jména - dělení

pdf 262 kB  -  Podtrhněte velká písmena

pdf 239 kB  -  Poperme se s předponami

pdf 236 kB  -  Poznáte přívlastek

pdf 240 kB  -  Poznáváme vedl.věty

pdf 240 kB  -  Procvičujeme číslovky

pdf 298 kB  -  Předpony s-,z-

pdf 237 kB  -  Přechodníky

pdf 353 kB  -  Přívlastek shodný v příslovích

pdf 239 kB  -  Samostatný větný člen

pdf 280 kB  -  Sedmero sloves

pdf 237 kB  -  Shoda přísudku s podmětem

pdf 307 kB  -  Skrytá podstatná jména

pdf 308 kB  -  Skrytá přídavná jména

pdf 288 kB  -  Skrytá slovesa

pdf 238 kB  -  Skupiny mě-mně, bě-bje,vě-vje

pdf 271 kB  -  Stupňuji, stupňuješ, stupňujeme

pdf 237 kB  -  Trénujeme slovesa

pdf 276 kB  -  Ukryté slovní druhy

pdf 300 kB  -  (Určete číslovky)

pdf 260 kB  -  (Urči druh přísudku)

pdf 259 kB  -  (Vedlejší věty podle smyslu)

pdf 460 kB  -  (Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent)

pdf 244 kB  -  (Větné členy - předmět)

pdf 239 kB  -  (Větné členy - příslovečné určení času)

pdf 237 kB  -  (Větné členy holé a rozvité)

pdf 237 kB  -  (Větné členy -podmět)

pdf 237 kB  -  (Větné členy -přísudek)

pdf 238 kB  -  (Větný člen a větné vztahy)

pdf 237 kB  -  (Větný člen)

pdf 287 kB  -  (Vytvořte souvětí)

pdf 269 kB  -  (Významové poměry mezi větami hlavními)

pdf 240 kB  -  (Zájmena 1)

pdf 303 kB  -  (Zájmena 2)

pdf 1 MB  -  (Zatoulaná synonyma)