Kontakty

Centrum Korálek, nyní Školní poradenské pracoviště Korálek (ŠPP Korálek), vzniklo jako projekt realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a do června 2012 byl financovaný z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Nyní je Korálek financován školou a nadále nabízí odbornou pedagogicko-psychologickou pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům i pedagogům školy.


ŠPP Korálek personálně tvoří školní psycholožka, dvě speciální pedagožky, výchovná poradkyně, metodička prevence, metodička nadání a kariérová poradkyně. Jejich hlavní činnost spočívá ve vyhledávání a systematické práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství v oblasti výchovně-vzdělávácích potíží, kariérového směřování a prevence rizikového chování.

 

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče dle domluvy

 

Školní psycholožka:

PhDr. Diana Hájková

e-mail : hajkova.diana@zssmiskova.eu
tel: 725 341 619

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Lenka Dobrovolná

e-mail: dobrovolna.lenka@zssmiskova.eu
tel: 731 722 233

 

Mgr. Tereza Komprsová

e-mail: komprsova.tereza@zssmiskova.eu

tel: 549 415 163 - klapka 512

 

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Hana Vojtová

e-mail: vojtova.hana@zssmiskova.eu

tel: 725 341 618, 549 415 163 - klapka 517

 

Metodička prevence:

Mgr. Andrea Špačková

e-mail: spackova.andrea@zssmiskova.eu
tel.: 549 415 163, kl. 525

 

Kariérová poradkyně:

Mgr. Petra Šnepfenbergová

e-mail: snepfenbergova.petra@zssmiskova.eu
tel: 549 412 528, mobil: 734 597 576

 

Metodička nadání:

Mgr. Lenka Křipská

e-mail: kripska.lenka@zssmiskova.eu
tel: 549 415 163, klapka 526

 

 

Další kontaktní údaje :

facebook: https://www.facebook.com/centrum.koralek.tisnov/

 

Adresa :

Školní poradenské pracoviště Korálek
ZŠ Tišnov, Smíškova 840