Kariérový poradce - Nabídka

Nabídka pro žáky a rodiče

 

Přijměte tedy POZVÁNÍ DO KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - VIDEO

 

Je u vás doma často na pořadu otázka "Kam po základce?"  U nás ve škole se věnujeme tomuto tématu především v 8. a 9. třídě v rámci předmětu Pracovní činnosti/Volba povolání.

V 8. třídě se žáci zaměřují na sebepoznání a nácvik sebereflexe (1. pololetí se školní psycholožkou) a následně poznávání profesí a situace na trhu práce (2. pololetí s kariérovou poradkyní). Žáci si zakládají své portfolio pro budoucí využití na střední škole (při přijímacích zkouškách nebo u maturity) a pro příjímací pohovor na praxi, stáž, brigádu příp. práci.

Ve druhém pololetí 8. třídy mají žáci možnost se přihlásit na diagnostiku (testy a dotazníky) směrem k volbě povolání u školní psycholožky. Některé diagnostické nástroje zařazujeme i do hodin volby povolání. Všechny výsledky testů i dotazníků jsou se žáky reflektovány. A při zájmu rodičů i za jejich přítomnosti.  Podrobná nabídka v příloze.

V 9. třídě v 1. pololetí řešíme se žáky finální kroky k volbě střední školy/oboru, podání přihlášek a efektivní přípravě na přijímací zkoušky (vč. psychologie zkoušky). Součástí výuky ve volbě povolání jsou i individuální konzultace. Žáci si připraví svůj životopis, žádost o brigádu (motivační dopis) a seznámí se se svými právy a povinnostmi pro vstup na trh práce (pracovní právo). Vyzkouší si přijímací pohovor (pro některé bude součástí přijímacího řízení na střední školy).

Ve 2. pololetí pracují deváťáci pod vedením školní psycholožky na svém projektu s cílem, aby po nich ve škole zůstalo něco prospěšného ostatním. Věnují se tématům, které přímo nebo nepřímo souvisí s pracovním životem (například komunikace a řešení konfliktů, obchodování s lidmi…).  

Po celou dobu docházky na naši školu mají možnost žáci i rodiče využít individuální konzultace k rozhodování se o další vzdělávací cestě a budoucím profesním uplatnění. Týká se to nejen žáků posledních ročníků a jejich rodičů, ale i např. při rozhodování se o studiu na víceletém gymnáziu.

Dále nabízíme a realizujeme:

  • Workshopy resp. webináře pro žáky a rodiče
  • Projektové dny ve škole
  • Setkávání se studenty středních škola a lidmi z praxe
  • Stáž ve firmě - Jeden den v práci
  • Vydávání přihlášek na střední školy, zápisových lístků, konzultace k přijímacím zkouškám

 

Kontakt:
Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně
ŠPP ZŠ Smíškova Tišnov - Korálek
Email: snepfenbergova.petra@zssmiskova.cz
Pevná linka 549 412 528, Mobil: 734 597 576
Facebook: https://www.facebook.com/centrum.koralek.tisnov/

 

 

Kontakty na poradenství k volbě školy/profese mimo školu:

 

doc 38 kB  -  informace k diagnostice prof. orientace