Kariérový poradce - Aktuálně

Jednotná přijímací zkouška 2021 

 

Důležité informace k přijímacím zkouškám v letošním roce naleznete v prezentaci níže:

 

Novinkou je povinné testování uchazečů na covid 7 dní resp. 3 pracovní dny před zkouškou. Toto testování zajistíme ve škole, instrukce obdrží rodiče přes Edookit.

Zdroj informací zde:  https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf

pdf 201 kB  -  přijímací zkouška

 

Důležité informace k přijímacím zkouškám na střední školy v letošním roce 

Souhrn aktuálních informací zde: https://www.centrumkoralek.cz/karierovy-poradce/aktualne

 

Novinkou je povinné testování uchazečů na covid 7 dní resp. 3 pracovní dny před zkouškou. Toto testování zajistíme ve škole, instrukce obdrží rodiče prostřednictvím Edookitu. 

Zdroj informací zde: https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf

 

Ve školním roce 2020/2021 je jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy.

 

Čtyřleté obory vzdělání a obory nástavbového studia

V případě, že uchazeč podá dvě přihlášky do dvou různých oborů vzdělání, ve kterých se jednotná přijímací zkouška na základě rozhodnutí ředitele školy koná, bude zkoušku konat ve dvou termínech, a to standardně jako v předchozích letech v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu na škole uvedené jako druhé v pořadí.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy však bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.

 

Šestiletá a osmiletá gymnázia

Výše uvedená výjimečná úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

 

Termíny konání

Čtyřleté obory

  1. řádný termín                    3. května 2021
  2. řádný termín                    4. května 2021

Šestiletá a osmiletá gymnázia

  1. řádný termín                    5. května 2021
  2. řádný termín                    6. května 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), musí se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu, tj. 2. nebo 3. června 2021.

Více času na didaktické testy

Časové navýšení bude totožné jako v minulém školním roce. Na test z českého jazyka a literatury budou mít uchazeči 70 minut, na test z matematiky 85 minut.

 

Všechny aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce sledujte zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

pdf 139 kB  -  návštěva střední školy

docx 13 kB  -  E-kniha pro rodiče