Kariérový poradce - úvod

Naše škola nabízí v rámci Školního poradenského pracoviště služby kariérového poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování o střední škole a budoucí profesi.


V čem pomáhá a podporuje kariérové poradenství?

 • Najít, co jde dětem snadno a dobře
 • Pojmenovat jejich silné stránky
 • Uvědomit si, v čem je jejich jedinečnost
 • Pochopit, jaké jsou jejich motivace a hodnoty
 • Získat potřebné informace z trhu práce
 • Získat zkušenosti z praxe

Kariérové vzdělávání ve vizi naší školy aneb o co ve škole usilujeme?

 • Vybavit žáky dovednostmi pro 21. století
 • Zapojit většinu pedagogů (už od 1. stupně)
 • Mít jasnou koncepci a nabídku kariérních služeb ve škole
 • Spolupracovat se zaměstnavateli (nechat žákům zažít reálný svět práce)
 • Spolupracovat s rodiči

Ve škole chceme rozvíjet kariérové vzdělávání. Naším cílem je žák, který:

 • Udělá vlastní vědomé rozhodnutí o budoucím profesním směřování - ví co chce a proč to chce
 • Je zodpovědný za své rozhodnutí
 • Ví, co pro svůj cíl musí udělat, je v tom aktivní
 • Ví, kde hledat potřebné informace
 • Ví, kde si může nechat poradit

Vítáme spolupráci s rodiči. Můžete nám nabídnout něco z tohoto?

 • Exkurzi do Vaší firmy
 • Možnost, aby si žáci vyzkoušeli jeden den ve Vaší profesi
 • Prezentaci či besedu se žáky o Vašem oboru, o Vaší práci, o Vaší kariérní cestě

Nebo cokoliv dalšího, co pomůže žákům ve vědomém rozhodování o své profesní budoucnosti.

Naše nabídka pro žáky a rodiče:

 • Individuální konzultace po domluvě
 • Workshopy pro rodiče a žáky
 • Projektové dny ve škole
 • Setkávání se studenty SŠ a lidmi z praxe
 • Stáž ve firmě - Jeden den v práci
 • Přihlášky na SŠ, vydávání zápisových lístků

 

Kontakt:
Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně
ŠPP ZŠ Smíškova Tišnov - Korálek
Email: snepfenbergova.petra@zssmiskova.cz
Pevná linka 549 412 528, Mobil: 734 597 576
Facebook: https://www.facebook.com/centrum.koralek.tisnov/

 

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese:

 • http://www.atlasskolstvi.cz/
 • http://www.infoabsolvent.cz/
 • www.vyberskoly.cz
 • www.stredniskoly.cz
 • http://nsp.cz/

 

 

pdf 166 kB  -  pro žáky

pdf 120 kB  -  pro rodiče

pdf 108 kB  -  aktivity pro rodiče a děti

pdf 123 kB  -  nabídka rodičům