Zapojení do soutěže Bezpečně v kyberprostoru

25.1.2018

Vybraní žáci 5. a 8. tříd pracují na reklamních plakátech týkajících se prevence kyberšikany a zapojují se tak do 7. ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru, kterou vyhlašuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.