Rozvíjející skupinky prvňáčků

20.2.2018

Rozběhli jsme rozvíjejíci skupinky prvňáčků. V této skupince žáci procvičují potřebné schopnosti pro zvládání čtení, psaní, počítání, trénují koncentraci pozornosti na výukový program, rozvíjejí sociální kompetence a uplatňují své silné stránky a dovednosti k rozvoji těch slabších. Potkáváme se jednou týdně. Zatím proběhly 2 lekce dvou skupinek dětí. Těšíme se na další!